PRIVACYVERKLARING

1. Algemeen

Coach Base biedt online coaching, supervisie en advies op het gebied van mens, werk en organisatie. Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren, verwerken wij ook uw persoonsgegevens. Het zorgvuldig beschermen van uw privacy en persoonsgegevens is voor Coach Base zeer belangrijk. 


In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens Coach Base verzamelt en hoe daarmee omgegaan wordt. Ook vindt u in deze verklaring uw rechten als betrokkene met betrekking tot inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.


U kunt vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring en de verwerking van uw gegevens sturen naar info@coachbase.nl.


Deze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De huidige versie is ingegaan op 1 oktober 2022 en vervangt vorige privacyverklaringen.2. Gebruik van persoonsgegevens

Coach Base verzamelt, bewaart en gebruikt persoonsgegevens zo min mogelijk en alleen als we uw toestemming hebben, als het nodig is om diensten te kunnen leveren of verbeteren, en/of als we het wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor controle van de financiële administratie door een accountant of de Belastingdienst.


Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer:

 • u onze website bezoekt en contactgegevens invult
 • u ons mailt, belt of schrijft
 • een derde uw persoonsgegevens aan ons verstrekt voor het leveren van een dienst
 • tijdens een coachings- en supervisiegesprek
 • tijdens een consultancy-gesprek


Coach Base verzamelt, bewaart en gebruikt persoonsgegevens zodat:

 • u gebruik kan maken van onze website
 • u gebruik kan maken van onze dienstverlening op het gebied van coaching, supervisie en advies
 • uw vragen en opmerkingen goed afgehandeld worden
 • we u kunnen benaderen over een nieuwe dienst
 • we onze dienstverlening kunnen verbeteren


Afhankelijk van de diensten, verwerkt Coach Base de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Factuurgegevens, zoals factuuradres en banknummer
 • Technische gegevens, zoals IP-adres
 • Coaching- en supervisie gegevens, zoals het cliënt-dossier
 • Feedback, vragen en advies, zoals gewenste cursussen en diensten
 • Professionele gegevens, zoals relaties, bedrijfsnaam en functie
 • Vragen en opmerkingen die u Coach Base voorgelegd hebt


Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens, de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en de wettelijke bewaartermijnen. De bewaartermijn kan per doel verschillen. Uw dossier wordt één jaar bewaard, tenzij u verzoekt het dossier te vernietigen. Zie Beroepscode voor Psychologen voor alle regels omtrent de dossiervoering. Coach Base volgt de Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).


3. Bescherming van persoonsgegevens

Coach Base respecteert en beschermt uw persoonsgegevens middels de volgende regels:


 • We gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om
 • We gebruiken uw gegevens ten behoeven van onze dienstverlening. We verkopen uw gegevens dus niet aan anderen
 • We verwerken niet meer gegevens dan nodig
 • We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om ons te houden aan wettelijke verplichtingen, om eventuele klachten af te kunnen handelen over de periode dat u klant was (ook na beëindiging van de dienstverlening) en om te voldoen aan de Beroepscode voor Psychologen
 • Wij gebruiken uw gegevens niet voor geautomatiseerde persoonlijke besluitvorming


Binnen Coach Base kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die de gegevens voor hun werk nodig hebben. Anderen kunnen uw persoonsgegevens niet verwerken. Medewerkers van Coach Base ondertekenen een geheimhoudingsplicht.


4. Cookies

Coach Base gebruikt functionele cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u onze website bezoekt. Deze zijn noodzakelijk om de website beter te laten werken.


5. Uw rechten

U hebt verschillende rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens, namelijk:


 • Recht op inzage. U kunt een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we van u verwerken.
 • Recht op vergetelheid. U kunt uw gegevens bij Coach Base laten verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Uw hebt het recht onjuiste persoonsgegevens bij Coach Base te laten wijzigen.
 • Recht op dataportabiliteit. U kunt uw persoonsgegevens over laten dragen aan een andere partij.
 • Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de betreffende gegevens te bewaren.
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U hebt het recht dat een persoon betrokken is bij besluiten die op basis van uw persoonsgegevens genomen worden.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de betreffende gegevens te bewaren.
 • Recht op duidelijke informatie. U hebt het recht om te weten wat Coach Base met uw persoonsgegevens doet en waarom.


Meer informatie over uw rechten en eventuele uitzonderingen vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


6. Contact met Coach Base

Mocht u een vraag of opmerking hebben over de verwerking van persoonsgegevens door Coach Base, neem gerust contact met ons op. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie op uw klacht maar uiterlijk binnen een maand. Afhankelijk van het verzoek, kan om adequate identificatie gevraagd worden.Coach Base

Industrieweg 9

2254 AE Voorschoten (Postadres, geen bezoekadres)

+31 (0)6 38 94 92 74

info@coachbase.nl

https://coachbase.nl